m7237com太阳游乐城

?

水质公告


                                                        2014年7月14日

 

检测项目

色度

浑浊度

PH

臭和味

肉眼

可见物

氨氮

耗氧量

标准限值

15

铂钴

1.0

NTU

6.5-8.5

   无异臭、

    无异味

0.5

mg/L

3mg/L

特殊5mg/L

监测点

中华浴池   

<5

0.38

7.8

<0.02

0.65

清河小学

<5

0.43

7.9

0.03

0.70

公交m7237com太阳游乐城     

<5

0.45

7.8

0.05

2.70

本数据来源:m7237com太阳游乐城供水总m7237com太阳游乐城、蓝天水质检验有限m7237com太阳游乐城 

 

?
XML 地图 | Sitemap 地图